Medeniyet Gençliği nedir?


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/medeniyetdernegi.org/httpdocs/wp-content/themes/medeniyet/functions/theme-functions.php on line 1510

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/medeniyetdernegi.org/httpdocs/wp-content/themes/medeniyet/functions/theme-functions.php on line 1515

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/medeniyetdernegi.org/httpdocs/wp-content/themes/medeniyet/functions/theme-functions.php on line 1537

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/medeniyetdernegi.org/httpdocs/wp-content/themes/medeniyet/functions/theme-functions.php on line 1538

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/medeniyetdernegi.org/httpdocs/wp-content/themes/medeniyet/functions/theme-functions.php on line 1539

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/medeniyetdernegi.org/httpdocs/wp-content/themes/medeniyet/functions/theme-functions.php on line 1510

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/medeniyetdernegi.org/httpdocs/wp-content/themes/medeniyet/functions/theme-functions.php on line 1515

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/medeniyetdernegi.org/httpdocs/wp-content/themes/medeniyet/functions/theme-functions.php on line 1537

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/medeniyetdernegi.org/httpdocs/wp-content/themes/medeniyet/functions/theme-functions.php on line 1538

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/medeniyetdernegi.org/httpdocs/wp-content/themes/medeniyet/functions/theme-functions.php on line 1539

 

Tarihi ile barışık, kendi medeniyet değerlerinden haberdar ve bu değerleri yüceltecek bir neslin yetişmesi gerektiğinin farkındalığıyla neslimize hitaben kurulmuş; ilim, kültür ve sanat alanında faaliyet gösterecek bir harekettir Medeniyet Gençliği.

Bu hizmet ilim-irfan hizmetidir, bu meclis dayanışma ve istişare meclisidir. Bu bağlamda hem ses getirmek için, hem de uzaklara sesimizi duyurabilmek için bir elin yetersizliğini biliriz. Budur birlikteliğimizin nedeni.

 

Güçlü olanın haklı olduğu önkabulüyle yetiştirilen bir neslin, çağın dayatmalarıyla Batı uygarlığı karşısında adeta kendi benliğinden, tarihinden utanırcasına hareket etmesi istikbalimizi adeta tehdit etmektedir. Bu nedenle birlikteliğinin gücünü kendi medeniyetinin; ilim, kültür, sanat birikimlerinden almakta olan biz gençler, kendimizi tanımlarken en makul ve taşınılan tarihi misyona en yakışır ismin Medeniyet Gençliği olacağında hemfikirdik.

 

İçerisinde bulunduğumuz yüzyılda medeniyet değerlerimizin gençler tarafından benimsenmemesi, bir bakıma bu değerlerin bir zümre tarafından başkalaştırılmak suretiyle bir kalıba sıkıştırılmak istemesinden kaynaklanmaktadır. Bu zümre ki; Osmanlı’nın geri kalışında ve Cumhuriyet’in kurulması ile birlikte yanlış anladıkları modernlik yaftasıyla batı toplumlarının yaşam ve kültür taklitçisi haline gelmişlerdir. Bu nedenledir ki; tarihi eşsiz başarı ve kazanımlarla dolu bir topluluk olarak kültürel ve sanatsal manada adeta kısır kalmış ve bu nedenle çağın gereksinimlerine cevap veremez hale gelmiştir.

 

Günümüzde medeniyetimizin sanat ve kültür açısından ‘sözde’ tanımlanarak yeniliklere kapatılmış, koca bir medeniyetin sanatsal faaliyetleri; tezhip, hat ve neyin arasına hapsedilmiştir. Oysa ki; Medeniyet Gençliği tarihinin birikimlerinin farkında olan ve bu değerlerin yeniden içinde bulunduğumuz çağa taşınabilirliğinden emindir. Gençlerin sadece ilmi açıdan yetiştirilmesinin sanat ve kültür faaliyetlerinin içerisinde bulunmamalarının farkında olup, bu nedenle ilim, kültür ve sanat çalışmalarını birlikte yürütecektir.

 

Ana temamız yaratıcının varlığı ekseninde doğruyu duyan ve duyurmaya azmeden bir gençliğin inşasıdır. Beraber düşünüp beraberce hareket edebileceğimiz, kelimelerin gücüne inanan dostlar edinmek isteriz. Ayırt etmeksizin hepimiz, derin yolculuklarda insanı keşfeder, tarihi koklar, medeniyetimizin ilim-kültür-sanat birikiminden beslenerek; geleceğimizin teminatı olan gençlerimize hizmet etmekten, medeniyetin mirası ve geleceği adına onur duyarız.

 

Geçmişimiz bizi yolumuzdan alıkoymayacak bir biçimde şimdiye bağlar, geleceğe doğru bir medeniyet köprüsü kurmaktır hedefimiz. Muhatabımız olan bir bireyi hiçbir beklenti duymaksızın aramıza davet eder, icabetini sabırla bekleriz. Hayatın akışında zaman akçesini paylaşacak, ilme emek verip eğlencesinde dahi hikmet arayan insan evladını meseleyi idrakinden ötürü kucaklamak isteyen biz, koca bir Medeniyetin Gençliği’yiz!

 


 

MEDENİYET GENÇLİĞİ 

 

www.medeniyetdernegi.org

 

[email protected]