MEDENİYET AKADEMİSİ


Düşünen, analiz eden, sorgulayan bir gençlik

Medeniyet Derneği olarak T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi işbirliğiyle 2018-2019 dönemi için hazırladığımız Medeniyet Akademisi adlı projemizi hayata geçiriyoruz. Medeniyet Akademisi, katılımcılarına özellikle Sosyal Bilimler alanında alternatif bir eğitim vermeyi ve kendilerine farklı düşünce sistemlerinin birikimlerinden istifade edebilecekleri ve bunu belli bir disiplin içerisinde gerçekleştirebilecekleri bir ortam hazırlamayı amaçlamaktadır.

Akademi çerçevesinde ‘Fikir-Düşünce Atölyesi’ ve ‘Siyaset-İktisat Atölyesi’ olarak iki temel çalışma grubu belirlenmiştir. Bu çalışma grupları içerisinde bulunan Felsefe, Teoloji, İktisat, Sosyoloji, Tarih, Siyaset Bilimi vs. alanlarına dair yapılacak olan muhtelif okuma, dinleme ve pratik çalışmalar hedeflerimize ulaşma bakımından son derece önemlidir.

Bu çalışmayla, sosyal bilimlerin farklı alanlarında uzmanlaşmaya doğru bir yol almak niyetindeyiz. Hazırlamış olduğumuz alternatif ‘akademi’ ile, şimdiye kadar edinmiş olduğumuz bilgi ve birikimi, farklı alanlardan edineceğimiz birikimle perçinlemek, kendi medeniyetimizin dinamiklerinin alt yapısını anlamak ve bunu Batı düşünce sistemiyle karşılaştıracak bir donanım kazanmak, hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu minvalde yapacağımız okumalardan ve her hafta bizimle birlikte olacak bilim insanı, akademisyen ve ilim adamlarından edineceğimiz bilgilerle sistematik bir şekilde ve derinlemesine bir sosyal bilimler araştırmasının eşiğinde bulunmaktayız.

Medeniyet Akademisi programında yer alan ‘Fikir-Düşünce Atölyesi’ ve ‘Siyaset-İktisat Atölyesi’ alanına dair haftalık müfredat bilgileri aşağıda sunulmuştur. Program kapsamında literatüre ilişkin bir eser her hafta katılımcılara ücretsiz olarak takdim edilecektir. Yukarıda bahsi geçen araştırma sahalarıyla yol almayı umut ettiğimiz bu projenin, katılımcılarının hayatlarına ve düşünce dünyalarına yeni ufuklar kazandıracağına inanıyoruz.


GALERİ

can use Smarthinking via your device’s world wide web browser