Fikir ve Aksiyon adamı Seyyid Kutub’u Rahmetle Anıyoruz

Mısır zindanlarındaki mahkumiyetinden dahi ‘medrese-i Yusufiye’ düsturu mucibince istifade eden, fikir ve aksiyon adamı Seyyid Kutub’un ölüm yıl dönümündeyiz.

Düşünceleriye mefkuremize derinlik katmış, mücadelesiyle müslüman gençlere öncü ve örnek olmuş Kutub, dün ve bugün olduğu gibi, istikbalde dahi yolumuzun işaretçilerinden olmayı sürdürecektir.

Allah, rahmet ve şehadet nasip etsin.