Mukaddime Okumaları ”Program Değişikliği”

Musa YETİMOĞLU eşliğinde yapılan İbni Haldun ”Mukaddime Okumaları” 11.03.2014 tarihli program iptal edilmiş olup okumalar 18.03.2014 tarihinde ve sonrasında her salı saat 19:30 da Medeniyet Gençliği Genel Merkezi’n e yapılmaya devan edecektir. devam edilecektir.