Üniversite Kampı Gerçekleştirildi

Medeniyet GEnçliği Üniversite Komişyonu Tarafından Eğitim ve İstişare Kampı Üniversite birim başkanı İsmail ATICI’ın Açılış Konuşması ile başladı.

Atıcı konuşmasında Yapılanma modeli ve üniversite gençliğinin sorunları beklentileri ve medeniyet gençliği olarak bunların cevaplarını içeren ayrıntılı bir takdim gerçekleştirdi.

Kampın ikinci oturumunda Medeniyet Gençliği Denetleme ve Hakem Heyeti Başkanı Ali ÖZTÜRK, üçüncü oturumda Mukadder BAŞEĞMEZ ve dördüncü oturumunda Danışma Meclisi Başkanı Türker SALTABAŞ konuşmalarını gerçekleştirdiler.

 

kamp