gazete365 Medeniyet Gençliğini Yazdı

“Medeniyet Gençliği” Derneği kuruluyor…

Gençler Türkiye genelinde “Medeniyet Gençliği” adı altında dernekleşiyor. “Medeniyet Gençliği” Dergi yetkileri, yapım aşamasındaki www.medeniyetgecligi.com sitelerinde amaç ve hedeflerini açıkladılar.

“Sorumluluk bilincini kuşanmaya çalışan bir medeniyetin çocuklarıyız biz.

Her şeyden önce kime sorumlu olduğumuzu biliriz.

Bu bilinçli niyet gereğince sınırlarımızı aşmadan, edep ve ahlak çerçevesi içerisinde insanlığın yetişmesi ve insan olmanın idrakine ulaşmaktır gayemiz.

 Geçmişimizi bizi yolumuzdan alıkoymayacak bir biçimde şimdiye bağlar, geleceğe doğru bir medeniyet köprüsü kurmaktır hedefimiz.

Bu bağlamda hem ses getirmek için, hem de uzaklara sesimizi duyurabilmek için bir elin yetersizliğini biliriz.

Budur birlikteliğimizin nedeni, budur eşref-i mahlukata hizmet arzusu.

Bu hizmet ilim-irfan hizmetidir, bu hizmet dayanışma ve istişare meclisidir.

Muhatabımız olan bir bireyi hiçbir beklenti duymaksızın, insan olarak yaratılmaya değer biçilmesinden ötürü aramıza davet eder, icabetini sabırla bekleriz.

Güçlü beyinlerin doğru kullanımı için hayatın kullanım kılavuzuna başvururuz.

Ayırt etmeksizin hepimiz, derin yolculuklarda insanı keşfeder, tarihi koklar, medeniyetimizin ilim-kültür-sanat birikiminden beslenerek; geleceğimizin teminatı olan gençlerimize hizmet etmekten, medeniyetin mirası ve geleceği adına onur duyarız.

Ana temamız yaratıcının varlığı ekseninde doğruyu duyan ve duyurmaya azmeden gençliğin inşasıdır.

Beraber düşünüp beraberce hareket edebileceğimiz, kelimelerin gücüne inanan dostlar edinmek isteriz.

Sorunlara birlikte çözüm arayabileceğimiz ademoğlunu dinler, Havva kızlarını ayrı tutmaz, ilim-irfan soframızda herkese yer açarız.

Hasılı; hayatın akışında zaman akçesini paylaşacak, ilme emek verip eğlencesinde dahi hikmet arayan insan evladını meseleyi idrakinden ötürü kucaklamak isteyen biz, koca bir medeniyetin gençliğiyiz!”

 www.medeniyetdernegi.org  

kaynak:
www.gazete365.com

 Türkiye genelinde “Medeniyet Gençliği” adı altında dernekleşiyor.

Türkiye genelinde “Medeniyet Gençliği” adı altında dernekleşiyor.