Medeniyet Akademisi 4. yılında yediden kapılarını açıyor.

KAYIT YAPTIRMAK İÇİN FORMU DOLDURUNUZ. 

TAKDİM 

Medeniyet Derneği olarak üç yıldır yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirdiğimiz Medeniyet Akademisi projemizin dördüncü yılını ‘Dijital Medeniyet Akademisi’ başlığı altında başlatıyoruz. Projemizden kısaca bahsetmek gerekirse ‘Dijital Medeniyet Akademisi’ farklı üniversitelerde ve farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilere özellikle Sosyal Bilimler alanında alternatif bir eğitim vermeyi ve kendilerine farklı disiplinlerin birikimlerinden istifade edebilecekleri entelektüel bir ortam hazırlamayı amaçlamaktadır. Akademi çerçevesinde belirlemiş olduğumuz sahalar, aslında gayemizin resmini de çizmektedir. Bu alanlara örnek vermemiz gerekirse: Felsefe, Teoloji, İktisat, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Siyaset Bilimi v.s. 

Bütün bu alanlara dair yapılan muhtelif okuma, dinleme ve pratik çalışmalar, hedeflediğimiz çıtaya ulaşmak bakımından son derece önem arz etmektedir. Bu amaçlarımız göz önünde tutulduğunda, Medeniyet Derneği olarak yeni bir projeyi daha hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz üç yıllık dönemde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirlikleriyle gerçekleştirdiğimiz projelerimiz sayesinde edindiğimiz çıtayı, daha yüksek bir seviyeye çıkarmak adına, daha kapsamlı ve tafsilatlı bir proje hazırlamış bulunmaktayız. 

Bu yeni projemizle, sosyal bilimlerin farklı alanlarında uzmanlaşmaya doğru bir yol almak niyetindeyiz. Hazırlamış olduğumuz alternatif bir akademi ile üniversitelerimizde ediniyor olduğumuz bilgi ve birikimi, farklı alanlardan edineceğimiz birikimle perçinlemek, kendi medeniyetimizin dinamiklerinin alt yapısını anlamak ve bunu Batı düşünce sistemiyle karşılaştıracak bir donanım kazanmak, hedeflerimiz arasında yer almaktadır. 

Bu minvalde araştırma, sunum, kitap okuma ve her hafta farklı alanlardan akademisyenlerden ve ilim adamlarından dinleyeceğimiz bilgilerle, sistematik bir şekilde derinlemesine bir sosyal bilimler araştırmasının eşiğinde bulunmaktayız. 

2020-2021 dönemi içerisinde yaşadığımız pandemi şartları nedeniyle dijital olarak başlayacağımız ‘Dijital Medeniyet Akademisi’ projesinde iki sınıf yer alacaktır. Birinci sınıf programımız yeni kayıt olacak öğrencilere yönelik olarak düşünülürken ikinci sınıf daha önceki programlarımıza katılan öğrencilerimize yönelik olarak düşünülmüştür. Bu sınıflarda araştırma yapılacak alanlar şu şekildedir: 

1. Türk-İslam Medeniyeti Araştırmaları 

2. Batı Medeniyeti Araştırmaları 

3. Din, Felsefe ve Sosyoloji 

4. Devlet, Toplum ve Siyaset 

Bu araştırma sahalarıyla yol almayı umut ettiğimiz bu projenin, tüm katılımcıların hayatlarına ve düşünce dünyalarına yeni ufuklar kazandıracağına inanıyor, bu projenin hayata geçirilmesi için emek ve gayret sarf eden herkese teşekkür ediyorum. 

Ali ÖZTÜRK 

Medeniyet Derneği Genel Başkanı 

KAYIT YAPTIRMAK İÇİN FORMU DOLDURUNUZ.