Dijital Akademi Kayıtları Başladı

Kayet için Tıklayınız

Medeniyet Derneği Konya Temsilciliği olarak gerçekleştireceğimiz Dijital Akademi Projemizin ‘Dijitalleşme ve Dijitalizm Etkileri’ başlığı altında başlatıyoruz. Projemizden kısaca bahsetmek gerekirse Dijital Medeniyet Akademisi farklı ünivesitelerde ve faklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilere alternatif bir eğitim vermeyi ve kendilerine faklı disiplinlerin birikimlerinden istifade edebilecekleri entelektüel bir ortam hazırlamayı amaçlamaktadır. 

Medeniyet Derneği Konya Temsilciliği olarak Akademimizin birincisini hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Dijital dönüşüm süreci, insanların sosyo-ekonomik hayatlarına yeteri kadar sirayet etmiş ve kendini gerçekleştirmenin eşiğinde beklemektedir. Dijital tenolojileri, tüm araç ve gereçlerden kişisel eşyalarımıza kadar yoğun biçimde kullanmaktayız. 

Djital döünüşümün bize sağlayacağı faydaları ve vereceği zararları, somut bir şekilde ortaya koymamız gerekmektedir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbiliği ile gerçekleştireceğimiz akademi sayesinde edindiğimiz tecrübeleri daha ileriye taşımak adına, kapsamlı bir akademi programı hazırlamış bulunmaktayız.

2020-2021 dönemi içerisinde yaşadığımız pandemi şartları nedeniyle dijital olarak başlayacağımız ‘Dijital Medeniyet Akademisi’ projesinde ‘Dijitalleşme ve Dijitalimm Etkileri’ konusu ele alınacaktır. 8 Haftalık olması planlanan ve Türkiyenin çeşitli Üniversitelerinden katılacak hocalarımızdan oluşacak olan Akademi programı;

-Dijitalleşmeye Giriş

-İktisadi hayatta Dijitalleşme eğilimleri

-Dijitalleşme ve Tüketici Davranışlarına Etkisi

-Dijitalleşmenin toplumsal etkileri 

-Dijitalleşme ve Sağlık

-Dijitalleşme ve Z Kuşağı

-Yapay zeka ve Diijtalleşen Dünyada Eğitim

-Dijitalleşme ve islami Tebliği

 gibi konular ele alınacaktır. 

Bu araştırmada yol almayı umut ettiğimiz bu projenin, tüm katılımcıların hayatlarına ve düşünce dünyalarına yeni ufuklar kazandıracağına inanıyoruz.

Bu Akademi programının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

                                                

Kayıt için Tıklayınız

Veyis ERSÖZ

Medeniyet Derneği Konya İl Temsilcisi